Bewindvoering Mentorschap mentorschap curatele Curatele Mentorschap

Persoonlijk en betrokken, want ieder mens en iedere situatie is uniek

ONVIEW Cliëntenlogin ogin


Onderbewindstelling is bedoeld voor mensen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben.

Een bewindvoerder neemt beslissingen over de financiën en goederen.

Iemand mag dan bijvoorbeeld niet zelfstandig een huis verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover, en zolang dat gaat, in overleg met de betrokkene.


De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. De bewindvoerder moet ervoor zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld in stand blijft, zo goed mogelijk wordt beheert en zo stabiel als mogelijk wordt. Hieronder wordt verstaan het regelen van de gehele financiële huishouding, de post en de administratie.

Maar ook het organiseren van de belastingaangifte, toeslagen en aanvragen van bijvoorbeeld bijzondere bijstand behoren tot de taak van een bewindvoerder.