Bewindvoering Mentorschap mentorschap curatele Curatele Mentorschap

Persoonlijk en betrokken, want ieder mens en iedere situatie is uniek

ONVIEW Cliëntenlogin ogin


U kunt zich telefonisch of per email aanmelden. Nadat wij contact met u hebben gehad besluiten we of er een afspraak voor een intake kan worden gemaakt.


Een intake gesprek is een kennismakingsgesprek bij u thuis. We gaan dan inventariseren hoe uw situatie er uitziet (o.a. de gezinssituatie, het inkomen, de uitgaven en eventuele schulden). Wij leggen duidelijk uit wat de gevraagde beschermingsmaatregel precies inhoudt.

Ook bespreken wij de wederzijdse verwachtingen die belangrijk zijn voor een goede samenwerking.

Na het intake gesprek zijn er meestal een aantal acties en documenten nodig om een verzoekschrift compleet te maken en te kunnen insturen (Bijvoorbeeld een verklaring van een hulpverlener, een akkoordverklaring van familieleden).

Na insturen van het verzoekschrift duurt het 1-3 maanden alvorens de rechter een uitspraak doet. Vanaf de instelling van de maatregel zal de bewindvoerder of mentor actief aan de slag gaan.