Bewindvoering Mentorschap mentorschap curatele Curatele Mentorschap

Persoonlijk en betrokken, want ieder mens en iedere situatie is uniek

ONVIEW Cliëntenlogin ogin


Gouverneur Bewindvoeringen verricht bewindvoering, mentorschap en curatele.


Iedere Nederlander is vanaf achttien jaar handelingsbekwaam, u kunt dan zelfstandig zonder toestemming rechtshandelingen verrichten. U bent zelf verantwoordelijk voor alles wat u doet.

Maar soms is iemand tijdelijk of langdurig onvoldoende in staat om de eigen belangen goed te behartigen. De wet geeft dan de mogelijkheid voor een beschermingsmaatregel. Tussen de drie maatregelen bestaan grote verschillen.


Neemt u voor aanvullende informatie over de maatregelen en over de procedures zoals het indienden van een verzoekschrift e.d. gerust contact met ons.

Op de website www.rechtspraak.nl vind u ook nuttige en aanvullende informatie.