Bewindvoering Mentorschap mentorschap curatele Curatele Mentorschap

Persoonlijk en betrokken, want ieder mens en iedere situatie is uniek

ONVIEW Cliëntenlogin ogin


Een curatele is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als de persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet meer overziet.

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid en kan dus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Iemand kan dan bijvoorbeeld niet meer zelfstandig een huur- of koopovereenkomst sluiten. De curator kan een overeenkomst terugdraaien als dat nodig is.


Een curatele is de meest ingrijpende beschermingsmaatregel. Een curator behartigd de belangen van de betrokkene, maar zal indien mogelijk ook de onder curatele gestelde betrekken, stimuleren en ondersteunen in het maken van keuzes.
Contact