Bewindvoering Mentorschap mentorschap curatele Curatele Mentorschap

Persoonlijk en betrokken, want ieder mens en iedere situatie is uniek

ONVIEW Cliëntenlogin ogin


Gouverneur Bewindvoeringen is een onafhankelijke organisatie die de financiën beheert voor mensen in de vorm van beschermingsbewind, ook wel bewindvoering of meerderjarigenbewind genoemd.


Wij verrichten dienstverlening in de zorg -en hulpverlening, voor mensen met uiteenlopende hulpvragen voor wie het behartigen van de eigen financiële belangen tijdelijk of langdurig moeilijk is. Bijvoorbeeld voor mensen in een verpleeghuis, een ggz instelling, of voor mensen met lichamelijke of psychische problemen.


Naast bewindvoering verrichten wij ook mentorschap. Mentorschap is de vertegenwoordiging van de persoonlijke (immateriële) belangen en zorgvragen.

Contact